Menu Zamknij

Aktualności

Harmonogramy zajęć

Harmonogram zajęć na rok ak. 2024/25 I ROK SEM. ZIMOWY 2024/25 – LOGOPEDIA OGÓLNA i KLINICZNA https://uniwroc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/anna_majewska-tworek_uwr_edu_pl/Ec0buPX05QdPtJIWnlerHZIBCGHqJKKvuUv2nyCny8gNIQ?e=PpQCY2 II ROK SEM. ZIMOWY 2024/25 – LOGOPEDIA OGÓLNA…

Program studiów

Logopedia Ogólna i Kliniczna (oferta dla magistrów po studiach filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, medycznych) https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/26221/uchwala-nr-142_2020-senatu-uwr-z-dnia-2020-10-21-w-sprawie-programu-kwalifikacyjnych-studiow-podyplomowych-logopedycznych.pdf Neurologopedia Kliniczna z Integracją Sensomotoryczną (oferta dla logopedów ze stażem w…